Terms & Conditions

VENNLIGST LES FØLGENDE VILKÅR FOR SERVICE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. Alle brukere av dette nettstedet samtykker i at tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser og annen gjeldende lov. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke bruk denne siden.

opphavsrett
Hele innholdet som er inkludert på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk eller kode er opphavsrettsbeskyttet som et kollektivt verk og er eiendommen til Flyretrono.com Ltd. Det kollektive arbeidet inkluderer verk som er lisensiert til Flyretrono.com Ltd. Copyright 2018 , Flyretrono.com Ltd. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT. Tillatelse er gitt til elektronisk kopiering og utskrift av papirdeler av dette nettstedet med det eneste formålet å legge inn en bestilling hos Flyretrono.com Ltd. eller kjøpe Flyretrono.com Ltd.-produkter. Du kan vise og, med forbehold om uttrykkelig angitte begrensninger eller begrensninger knyttet til spesifikt materiale, laste ned eller skrive ut deler av materialet fra de forskjellige områdene på nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersielle bruk, eller for å legge inn en bestilling hos Flyretrono.com Ltd. eller for å kjøpe Flyretrono.com Ltd.-produkter. Enhver annen bruk, inkludert men ikke begrenset til reproduksjon, distribusjon, visning eller overføring av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt, med mindre det er autorisert av Flyretrono.com Ltd. Du samtykker videre i å ikke endre eller slette eiendomsmerknader fra materiale lastet ned fra siden.

Varemerker
Alle varemerker, tjenestemerker og varenavn for Flyretrono.com Ltd. brukt på nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker for Flyretrono.com Ltd.

Ansvarsfraskrivelse for garanti
Dette nettstedet og materialene og produktene på dette nettstedet leveres “som de er” og uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver Flyretrono.com Ltd. seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Flyretrono.com Ltd. representerer eller garanterer ikke at funksjonene på nettstedet vil være uavbrutt eller feilfrie, at defektene vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig er fri for virus eller annet skadelige komponenter. Flyretrono.com Ltd. gir ingen garantier eller representasjoner angående bruken av materialene på dette nettstedet når det gjelder deres korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytte, aktualitet, pålitelighet eller annet. Noen stater tillater ikke begrensninger eller utelukkelser på garantier, så begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Ansvarsbegrensning
Flyretrono.com Ltd. skal ikke holdes ansvarlig for spesielle skader eller følgeskader som skyldes bruken av, eller manglende evne til å bruke, materialene på dette nettstedet eller ytelsen til produktene, selv om Flyretrono.com Ltd. har blitt informert av muligheten for slike skader. Gjeldende lov tillater kanskje ikke begrensning av ansvarsfraskrivelse eller tilfeldige skader eller følgeskader, så det kan hende at begrensningene eller ekskluderingen ovenfor ikke gjelder deg.

Typografiske feil
I tilfelle et Flyretrono.com Ltd.-produkt ved en feiltakelse er oppført til en feil pris, forbeholder Flyretrono.com Ltd. seg retten til å nekte eller kansellere alle bestillinger som er lagt inn for produkter oppført til feil pris. Flyretrono.com Ltd. forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere slike bestillinger uansett om bestillingen er bekreftet og kredittkortet ditt belastet. Hvis kredittkortet ditt allerede er belastet for kjøpet og bestillingen din er kansellert, vil Flyretrono.com Ltd. utstede en kreditt til kredittkortkontoen din på beløpet til feil pris.

Begrep; Avslutning
Disse vilkårene og betingelsene gjelder for deg når du går inn på nettstedet og/eller fullfører registrerings- eller handleprosessen. Disse vilkårene og betingelsene, eller deler av dem, kan sies opp av Flyretrono.com Ltd. uten varsel når som helst, uansett årsak. Bestemmelsene knyttet til opphavsrett, varemerke, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrensning, skadesløsholdelse og diverse, skal overleve enhver oppsigelse.

Legge merke til
Flyretrono.com Ltd. kan levere varsel til deg ved hjelp av e-post, en generell melding på nettstedet eller på annen pålitelig måte til adressen du har oppgitt til Flyretrono.com Ltd.

Bruk av nettstedet
Trakassering på noen måte eller form på nettstedet, inkludert via e-post, chat, eller ved bruk av uanstendig eller fornærmende språk, er strengt forbudt. Etterligning av andre, inkludert en Flyretrono.com Ltd. eller annen lisensiert ansatt, vert eller representant, samt andre medlemmer eller besøkende på nettstedet er forbudt. Du kan ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom nettstedet innhold som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende personvern eller publisitetsrettigheter, fornærmende, ulovlig eller på annen måte støtende som kan utgjøre eller oppmuntre til en straffbar handling, krenke rettighetene til enhver part eller som på annen måte kan gi opphav til ansvar eller bryte noen lov. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold på nettstedet eller bruke nettstedet til å oppfordre andre til å bli med i eller bli medlemmer av andre kommersielle onlinetjenester eller andre organisasjoner.

Ansvarsfraskrivelse for deltakelse
Flyretrono.com Ltd. gjennomgår ikke og kan ikke gjennomgå all kommunikasjon og materiale som er lagt ut til eller opprettet av brukere som går inn på nettstedet, og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i denne kommunikasjonen og materialet. Du erkjenner at ved å gi deg muligheten til å se og distribuere brukergenerert innhold på nettstedet, fungerer Flyretrono.com Ltd. bare som en passiv kanal for slik distribusjon og påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar knyttet til innhold eller aktiviteter på siden. Flyretrono.com Ltd. forbeholder seg imidlertid retten til å blokkere eller fjerne kommunikasjon eller materiale som det finner ut som (a) fornærmende, ærekrenkende eller uanstendig, (b) uredelig, villedende eller villedende, (c) i strid med en opphavsrett , varemerke eller; andre immaterielle rettigheter til en annen eller (d) støtende eller på annen måte uakseptabel for Flyretrono.com Ltd. etter eget skjønn.

Skadeserstatning
Du godtar å skadesløs, forsvare og holde Flyretrono.com Ltd., dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører (samlet «tjenesteleverandørene») skadesløs fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som følge av ethvert brudd på disse vilkårene og betingelsene eller enhver aktivitet relatert til kontoen din (inkludert uaktsom eller urettmessig oppførsel) av deg eller andre personer som går inn på nettstedet ved å bruke Internett-kontoen din.

Tredjepartskoblinger
I et forsøk på å gi økt verdi til våre besøkende, kan Flyretrono.com Ltd. lenke til nettsteder som drives av tredjeparter. Men selv om tredjeparten er tilknyttet Flyretrono.com Ltd., har Flyretrono.com Ltd. ingen kontroll over disse tilknyttede nettstedene, som alle har separate retningslinjer for personvern og datainnsamling, uavhengig av Flyretrono.com Ltd. Disse tilknyttede nettstedene er kun for din bekvemmelighet, og derfor får du tilgang til dem på egen risiko. Likevel søker Flyretrono.com Ltd. å beskytte integriteten til nettstedet og lenkene som er plassert på det, og ber derfor om tilbakemelding på ikke bare sitt eget nettsted, men også for nettsteder det lenker til (inkludert hvis en spesifikk lenke ikke gjør det arbeid).